PRZYJACIELE

PRZYJACIELE

Poniżej znajduje się lista organizacji, które w bezpośredni lub pośredni sposób przyczyniły się do kształtu tej strony. Subiektywnie wybrane, robią „dobrą relacyjną robotę” na rzecz osób z niepełnosprawnością, spektrum autyzmu i wszystkich przeżywających życiowe trudności. Dziękujemy za wsparcie, inspiracje i relacje!

Fundacja FIONA
mail: kontakt@fundacja-fiona.org.pl
strona: http://www.fundacja-fiona.org.pl

Spółdzielnia Socjalna FURIA
mail: biuro@spoldzielnia-furia.pl
strona: http://spoldzielnia-furia.pl/

Fundacja Aktywnych FURIA
mail:  kontakt@fundacja-furia.pl
strona: www.fundacja-furia.pl

Fundacja „Dziecko w Centrum”
60-815 Poznań, Zeylanda 9/3
mail: fundacja@dzieckowcentrum.org
Strona: www.dzieckowcentrum.org

Fundacja Autism TEAM
mail: a.warszawa@autismteam.pl
Strona: www.autismteam.pl

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne SpektrumAutyzmu.pl
mail: biuro@spektrumautyzmu.pl
strona: https://spektrumautyzmu.pl

Strefa Dobrych Emocji Jacek Kielin
mail: biuro@jacekkielin.pl
strona: http://jacekkielin.pl/

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom
30-227 Kraków, Aleja Kasztanowa 4a
mail: biuro@maltanskiecentrum.pl
strona: http://www.centrummaltanskie.eu/centrum

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na Rzecz Zdrowia Psychicznego Małych Dzieci
61-819 Poznań, ul. Prusa 14/7
mail: kontakt@fundacja05.pl
strona: http://fundacja05.pl/

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
00-019 Warszawa, ul. Złota 9/8
mail: info@ptpp.pl
strona: http://ptpp.pl/