Sztuka stawiania granic

Stop

Stawianie własnych granic można zdefiniować, jako ustalanie z otoczeniem (ale również z samym sobą) tego, z czym czujemy się komfortowo, a z czym nie. Pozwala nam ono na unikanie sytuacji, które wywołują w nas negatywne emocje i są odbierane jako obciążające. Wydaje się, że samo poznanie swoich własnych granic jest jedynie pierwszym krokiem w ich stawaniu. Prawdziwym wyzwaniem staje się to, żeby konsekwentnie tak wyznaczonych granic przestrzegać.

Mindfulness, jako metoda pracy indywidualnej z samym sobą

Stolik ze świeczkami

Myśląc o możliwych sposobach zagospodarowania naszego czasu wolnego, często myślimy o poświęceniu go na nasze pasje, czy też wspólne aktywności podejmowane z osobami bliskimi. Są to oczywiście bardzo ważne obszary naszego życia, które wzbudzają w nas wiele pozytywnych myśli i emocji. Jeśli zdarza się jednak, że czasami chciałbyś_abyś spędzić trochę czasu sam_a ze sobą i nie masz pomysłu na to, jak możesz to zrobić, wynosząc przy okazji korzyści dla własnego samopoczucia, to dziś wychodzimy do Was właśnie z taką propozycją.

Czy odmiennie oznacza „źle”?

Książki na temat spektrum autyzmu

W tym wpisie powracamy tematyką do spektrum autyzmu. Dokładniej, chcemy Wam przybliżyć pewne cechy osób w spektrum, które są niejednokrotnie błędnie interpretowane. Inspiracją do napisania tekstu były rozważania Jaime A. Heidel, która sama została zdiagnozowana jako osoba w spektrum autyzmu, jednak dopiero w dorosłości. Sprawiło to, że przez wiele lat sama nie do końca potrafiła wyjaśnić niektórych ze swoich zachowań. Z tego względu zdecydowała się poszerzać wiedzę innych ludzi na temat autyzmu.

Jestem mamą, jestem tatą, jestem rodzicem

Maskotka

Często w przestrzeni publicznych rozmów można usłyszeć twierdzenie „Aby dbać o innych, musisz najpierw zadbać o siebie”. Wydaje się, że każdy z nas je zna, jednak nie zawsze bierze je sobie faktycznie do serca. Jesteśmy pełni podziwu dla wielu rodziców i opiekunów dzieci współpracujących z naszym Centrum, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wspierać swoje dziecko. Chcemy jednak podkreślić, jak ważne jest to, by przy okazji tego wszystkiego pamiętać również o sobie.

Czy terapia indywidualna dziecka wystarczy do pełnego zadbania o jego dobrostan?

Dziecięcy rysunek

Wiele osób, kiedy myśli o wsparciu dziecka, to rozumie je w tradycyjny, indywidualistyczny sposób, to znaczy jako terapię >jednego dziecka< z >jednym_ą terapeutą_ką<, zwykle odbywającą się w formule „twarzą w twarz”. Towarzyszy temu założenie, że zmiana w dziecku (sic!) pozwoli na jego lepsze „funkcjonowanie” (najczęściej rozumiane jako zmianę behawioralną – zmniejszenie liczby zachowań odbieranych przez otoczenie jako trudne), a na barkach terapeuty_tki leży dążenie do tej pożądanej zmiany. W tym ujęciu terapeuta_ka mocą swych profesjonalnych działań inicjuje, niekiedy wymusza pożądaną przez otoczenie zmianę. Czy jednak takie podejście pozwala na osiągnięcie najkorzystniejszych efektów z perspektywy samego dziecka, dalej jego rodziny i następnie dalszego otoczenia?

Podejście relacyjne w terapii dzieci i młodzieży – czyli o tym, co jest podstawą pracy w Centrum Wspierania Relacji.

Gra planszowa Pingwiny z Magadaskaru

Poszukując wsparcia dla siebie, czy dla dziecka, macie okazję zetknąć się z szeroką ofertą podejść terapeutycznych. Jednymi z najpopularniejszych są podejścia psychoanalityczne, poznawczo-behawioralne czy systemowe. To, co decyduje o tym, które z nich okaże się najkorzystniejsze, zależy od oczekiwań i potrzeb danej osoby/rodziny, a także preferencji terapeuty_ki. Z tego względu, dzisiaj chcemy przedstawić Wam, co jest podstawą pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w Centrum Wspierania Relacji.

Jaką moc ma sztuka? Kilka słów o arteterapii.

Arteterapia - rysunki powieszone na drzwiach

Sztuka towarzyszy ludziom praktycznie od zawsze. Odgrywała i nadal odgrywa w naszym życiu ogromną rolę. Dla wielu osób jest sposobem wyrażania siebie czy odreagowywania różnorodnych napięć. Z tego względu specjaliści z różnych dziedzin zaczęli zastanawiać się nad tym, czy może ona zostać wykorzystana również jako jedna z form terapii. W ten sposób narodziła się współczesna arteterapia.

Światowy dzień zdrowia psychicznego

Dzień zdrowia psychicznego

Czy wiecie o tym, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego? Jakie założenia stoją za jego obchodami? Dzisiaj chcemy przybliżyć Wam właśnie ten temat. Zachęcamy do lektury!

Nasz zespół​

CENTRUM WSPIERANIA RELACJI

Zdjęcie Pauliny

Paulina Gołaska-Ciesielska

założycielka Centrum

Założycielka Centrum Wspierania Relacji, fundatorka i prezeska Fundacji Relacyjni, redaktorka naczelna czasopisma „Człowiek i Relacje”. Psycholożka, pedagożka specjalna, badaczka, terapeutka relacyjna. Członkini IARPP (International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) i APCA (Autism Professional Coaching Association).

Od ponad 12 lat pracuje z rodzinami z osobami w spektrum autyzmu i/lub niepełnosprawnością w różnorodnych środowiskach edukacyjno-terapeutycznych – przedszkolach, szkołach, gabinecie prywatnym. Prowadzi szkolenia, warsztaty, superwizje, jest wykładowczynią akademicką.

Zdjęcie Mateusza

Mateusz Ciesielski

Wiceprezes Fundacji Relacyjni

W Centrum Wspierania Relacji zajmuje się m.in. sprawami finansowymi i organizacją pracy ośrodka.

Inżynier budownictwa, który z pasją współtworzy duże obiekty mieszkalne i biurowe w Polsce. Pasjonat gór, nart i natury.

Zdjęcie Ewy

Ewa Bartosik

psycholożka

Ukończyła psychologię w ramach specjalności Psychoterapia zaburzeń psychicznych i Psychologia Zdrowia i Choroby na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego dla Psychologów.

Odbyła 2 letni cykl szkoleń z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz zaburzeń psychicznych osób dorosłych w CTPB w Warszawie. Szkoli się w podejściu MBT – psychoterapii opartej na mentalizacji. Ukończyła I i II stopień organizowany we współpracy z Laboratorium Psychoedukacji, Pracownią Humani i Norweskim Instytutem Mentalizacji. W 2023 roku rozpoczyna kurs psychoterapii systemowej.

Od 2016 roku współpracuje ze Szkołą Podstawową „Uniterra”, placówką integracyjną o uprawnieniach szkoły publicznej, realizującą edukację włączającą. Od czerwca 2022 pracuje w Centrum Wspierania Relacji, gdzie prowadzi konsultacje indywidualne i terapię dzieci oraz młodzieży, a także konsultacje dla rodziców.

Zdjęcie Lidii

Lidia Szmania

pedagożka

Ukończyła studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie realizowała studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w spektrum autyzmu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wolontaryjną pracę z osobami z niepełnosprawnością rozpoczęła w liceum. Natomiast podczas studiów zainteresowała się tematyką diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, które rozwijała (i nadal rozwija) uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach oraz działalności praktycznej.

Aktualnie jest diagnostą i terapeutą w Centrum Wspierania Relacji

Zdjęcie Justyny

Justyna Kędziora-Antkowiak

psycholożka

Psycholożka, psychoonkolożka, psychoterapeutka w szkoleniu systemowym.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Analizy Transakcyjnej (zakończony międzynarodowym Egzaminem 101), Kurs Podstawowy z zakresu psychoterapii systemowej, oraz Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej, organizowane przez Wielkopolskie Towarzystwo Psychoterapii Systemowej w Poznaniu, a także Intensywny Kurs Interwencji Kryzysowej, organizowany przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN. Członkini IARPP (Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii i Psychoanalizy Relacyjnej). Od 12 lat wspiera pacjentów leczonych onkologicznie, pracując jako psycholożka na oddziałach Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Z Centrum Wspierania Relacji związana od 2021 roku.

Jako psychoonkolożka, udziela wsparcia pacjentom i ich rodzinom w trakcie diagnozy, okresu leczenia, a po jego zakończeniu oraz w trakcie rehabilitacji. Pracuje z rodzinami w procesie żałoby. Zajmuje się diagnozą psychologiczną funkcjonowania poznawczego u osób z chorobami OUN.

W kontekście psychoterapeutycznym, pracuje z osobami dorosłymi – indywidualnie lub w parach. Udziela konsultacji rodzicielskich – współpracując ze specjalistami obejmującymi oddziaływaniami diagnostycznymi i terapeutycznymi dzieci. Ma doświadczenie w prowadzeniu grup wsparcia.

Zdjęcie Karoliny

Karolina Dybicz

Kognitywistka

Kognitywistka, terapeutka pedagogiczna, pedagożka specjalna, nauczycielka wspierająca uczniów w spektrum autyzmu, dogoterapeutka, specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w szczególności w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami.

Ukończyła kognitywistykę przy Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu. Realizowała studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, terapii pedagogicznej i pedagogiki specjalnej. Już od czasu studiów pracowała z dziećmi z niepełnosprawnością i wyzwaniami rozwojowymi oraz realizowała liczne praktyki, kursy i szkolenia z tego zakresu, co kontynuuje do dziś w różnych miejscach i formach. Specjalizuje się w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Wspomaga uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych szczeblach nauki (od przedszkola do szkoły podstawowej), prowadzi terapię indywidualną i zajęcia grupowe dla dzieci w różnym wieku. Współprowadzi też warsztaty, szkolenia i spotkania otwarte dla nauczycieli oraz rodziców dzieci oraz młodzieży w spektrum autyzmu, a także grupy rówieśnicze dla dzieci w spektrum.

Realizowała kurs dogoterapii, uzyskując certyfikat terapeuty oraz certyfikację dla swojego psa. Do dziś psie aktywności, kursy, szkolenia oraz psie sporty są jej pasją i inspiracją – także dla życia zawodowego.

Aktualnie jest nauczycielem współorganizującym kształcenie w szkole podstawowej w Gminie Rokietnica oraz terapeutą w Centrum Wspierania Relacji w Poznaniu.

Zdjęcie Julii

Julia Wolska

psycholożka

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów realizowała specjalność kliniczną.

Odbyła szkolenie: „Lęk uogólniony – praca terapeutyczna z pacjentem w nurcie poznawczo-behawioralnym” organizowane przez PSYCHOTESTO CENTRUM PSYCHOLOGICZNE. Brała udział w warsztatach: „Kompetencje kulturowe psychologów” w ramach projektu „UNIWERSYTET JUTRA II – zintegrowany program rozwoju Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. Ukończyła kurs „Diagnoza w rodzinie – wybrane konteksty. Systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w spectrum autyzmu lub z chorobą przewlekłą ” MODUŁ I, II, III, „Wstęp do socjoterapii” i „Pomoc psychologiczna w okresie okołoporodowym” realizowanych przez Edu_Centrum.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobyła prowadząc zajęcia profilaktyczne (organizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Bogucinie) w szkołach w latach 2021-2022. Od dwóch lat udziela się w wolontariacie Akademia Przyszłości, gdzie pracuje indywidualnie z podopieczną. Obecnie realizuje staż w Centrum Wspierania Relacji jako współprowadząca grupy rówieśniczej dla dziewcząt w spektrum autyzmu oraz prowadzi zajęcia indywidualne dzieci pod opieką dr Pauliny Gołaskiej-Ciesielskiej.

Karolina Szymaniak, psycholog, seksuolog

Karolina Szymaniak

Psycholożka

Psycholożka, psychoterapeutka po ukończonym szkoleniu w Zaawansowanej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej i po szkoleniu TSR.

Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu Seksuologii Klinicznej na UAM w Poznaniu. Na co dzień pracuje z młodzieżą i dorosłymi, którzy zgłaszają trudności w budowaniu bliskich związków i relacji interpersonalnych, mają zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania oraz trudności wynikające z pozabezpiecznego stylu przywiązania.

Ze względu na widoczne wśród pacjentów potrzeby oraz zdobyte kwalifikacje, zajmuje się również wsparciem, poradnictwem i diagnozą seksuologiczną.

Swoją pracę seksuologiczną i psychoterapeutyczną poddaje stałej superwizji.

Prywatnie jest miłośniczką trekkingów górskich i gotowania.

Zdjęcie Sandry

Sandra Menesiak

Stażystka

Studentka II roku psychologii. Współprowadzi grupy rówieśnicze oraz konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

Doświadczenie zdobywała praktykując w Miejskim Centrum Interwencji Kryzysowej, a także biorąc udział w kursach i warsztatach o tematyce szeroko rozumianego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. Angażuje się w prace grantowe realizowane przez Centrum Wspierania Relacji.

Szkoli się w zakresie terapii relacyjnej, członkini IARPP (Międzynarodowego Towarzystwa Psychoterapii i Psychoanalizy Relacyjnej).

Zdjęcie Joanny

Joanna Trybus

Stażystka

Studentka IV roku psychologii jednolitej magisterskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu – specjalność kliniczna.

W Centrum Wspierania Relacji współprowadzi grupy rówieśnicze dla dzieci i nastolatków. Jako wolontariuszka od 2020 roku związana z Fundacją FIONA. Współpracuje z Fundacją Podaj Dalej w Koninie. Ukończyła pierwszy stopień szkolenia TSR, obecnie jest w trakcie realizowania kursu zaawansowanego.

Zdjęcia Joanny

Joanna Gajos

Psycholożka

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich z psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie studiów realizowała specjalności „psychologia zdrowia i choroby” oraz „organizacja środowiska uczenia się a specyficzne potrzeby edukacyjne”.

Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała w trakcie praktyk studenckich w szkole podstawowej oraz wolontariatów, m.in. w Akademii Przyszłości i Programie PROJEKTOR, prowadząc zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe. Dodatkowo zajmowała również stanowisko wychowawcy kolonijnego na półkoloniach oraz pomocy nauczyciela w szkole specjalnej.

Odbyła następujące szkolenia i kursy: „Ogólny kurs pierwszej pomocy i używania AED” realizowany przez Fundację Akceptacja, „Spektrum autyzmu – jak planować skuteczne wsparcie?” przygotowany przez Fundację Prodeste, „Wypuścić emocje, które bolą – praca z nastolatkiem dokonującym samouszkodzeń” prowadzony przez Wielkopolskie Centrum Terapii Par i Rodzin „Diagnoza w rodzinie – wybrane konteksty. Systemowe wsparcie osób w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością intelektualną” MODUŁ I, III; „Pozytywna Dyscyplina w praktyce edukacji” oraz „Wstęp do socjoterapii” organizowane przez Edu_Centrum.

Umiejętności praktyczne z zakresu pracy terapeutycznej zdobywa w Centrum Wspierania Relacji, aktywnie uczestnicząc w spotkaniach z dziećmi, jak również w spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców dzieci w spektrum autyzmu. Prowadzi również indywidualne zajęcia o charakterze edukacyjno-wsparciowym dla dzieci pod opieką dr Pauliny Gołaskiej-Ciesielskiej.

Zdjęcie Justyny

Justyna Gierewicz

Psycholożka

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, realizująca specjalność kliniczną.

Swoje doświadczenie zdobywała jako wolontariuszka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr. 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w Klinice Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii oraz jako wolontariuszka w Wielkopolskim Centrum Onkologii organizując warsztaty o tematyce psychologicznej dla pacjentów.

Obecnie realizuje staż w Centrum Wspierania Relacji jako współprowadząca grupy rówieśniczej, uczestniczy w spotkaniach indywidualnych dzieci oraz prowadzi spotkania indywidualne z dziećmi pod opieką dr Pauliny Gołaskiej-Ciesielskiej.

Zrealizowała kursy „Diagnoza w rodzinie – wybrane konteksty. Systemowe wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum autyzmu lub z chorobą przewlekłą” Moduł I i II oraz „Wstęp do socjoterapii” organizowane przez Edu_Centrum przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Discó Utazó, Fundacyjny Pies

Discó Utazó

Fundacyjny Pies

Czako, pies terapeutyczny

Czako

Pies terapeutyczny

Redakcja czasopisma

Agnieszka  Warszawa (IIS)

Agnieszka Warszawa (IIS)

Terapeuta zajęciowy, logoterapeuta, konsultant

Dyrektor naukowy i współzałożyciel Institutum Investigationis Scovorodianum – międzynarodowej, niezależnej organizacji badawczo-naukowej oraz Gabinetów IWT (Indywidualne Wsparcie Terapeutyczne). Członek WAPP Support Project Association. Terapeuta zajęciowy, środowiskowy, konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, logoterapeuta, specjalista w zakresie wsparcia terapeutycznego osób dorosłych w spektrum autyzmu i ich rodzin. Z wykształcenia również: projektant, plastyk oraz informatyk. Pasjonat m.in. Star Treka i twórczości Stanisława Lema.

Bożena Chrostowska dr (WNS UWM)

Bożena Chrostowska dr (WNS UWM)

Pedagożka, wykładowczyni, badaczka

Doktor nauk humanistycznych, pedagożka, konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, wykładowczyni w Katedrze Pedagogiki Społecznej i Metodologii Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie. Pełni w uczelni funkcję Koordynatora ds. Wsparcia Edukacyjnego Osób w Spektrum Autyzmu. Interesuje się problematyką wykluczenia społecznego, integracji społecznej, spektrum autyzmu, funkcjonowania osób autystycznych i ich rodzin oraz aktywizmu. Współtwórczyni olsztyńskiego artzina „Papierówka”. Wielbicielka włóczęgi, poezji i Natury. Nie może żyć bez Bieszczadów.

Danka Kopeć prof. UAM, dr hab. (WSE UAM)

Danka Kopeć prof. UAM, dr hab. (WSE UAM)

Pedagożka specjalna, badaczka, wykładowczyni

Absolwentka pedagogiki specjalnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka akademicka- badaczka, pracowniczka Laboratorium Studiów o Niepełnosprawności na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się fenomenem niepełnosprawności intelektualnej (przede wszystkim głębokiej intelektualnej wielorakiej niepełnosprawności), relacją i więzią oraz disability studies.

Dorota Dardas dr inż. (IFM PAN)

Dorota Dardas dr inż. (IFM PAN)

Naukowiec-fizyk, pedagog specjalny, mama

Doktor, inżynier, fizyk, oligofrenopedagog. Zafascynowana badaniami nad ciekłymi kryształami (zawodowo) i spektrum autyzmu (prywatnie). Popularyzatorka nauki. Mama dwójki wspaniałych dzieci znajdujących się na dwóch (skrajnych) obliczach spektrum autystycznej neuroróżnorodności. Ambasadorka nauki bez barier.

Grzegorz Iszkuło prof. dr hab. (PAN, UZG)

Grzegorz Iszkuło prof. dr hab. (PAN, UZG)

Naukowiec, nauczyciel akademicki, biolog leśnik

Prof. UZ – biolog, nauczyciel akademicki, badacz. Ojciec trojga dzieci. Najwięcej uczy się od dzieci, szczególnie od córki w spektrum autyzmu.

Katarzyna Pawelczak dr (WSE UAM)

Katarzyna Pawelczak dr (WSE UAM)

Psycholożka, badaczka, wykładowczyni

Psycholożka, pedagożka, badaczka reprezentacji filmowych osób z niepełnosprawnością, pracuje w Laboratorium Studiów o Niepełnosprawności (UAM w Poznaniu). Od wielu lat pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Studentów Pedagogiki Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw (AGI). Miłośniczka czarnych kotów, kawy i wędrówek. Dostrzega detale, utrwala obrazy i myśli. Kocha ludzi, relacje, życie i …filmy.

Magdalena Hardt doktorantka (WPiK UAM)

Magdalena Hardt doktorantka (WPiK UAM)

Psycholożka, badaczka, mama

Psycholog dziecięcy, badacz. Szczególnie zainteresowana rozwojem dzieci w wieku 0-6 lat oraz ich interakcją z rodzicami. Te obszary zgłębia na studiach doktoranckich (Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM). Wiedzę o nich wprowadza w praktykę w ramach pracy terapeutycznej w Centrum Słowo oraz diagnostycznej w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prywatnie żona, mama i wielbicielka rozmów.

Marta Wrześniewska-Pietrzak prof. UAM, dr hab. (WFPiK UAM)

Marta Wrześniewska-Pietrzak prof. UAM, dr hab. (WFPiK UAM)

Językoznawca, glottodydaktyk, surdoglottodydaktyk

Językoznawca, glottodydaktyk, surdoglottodydaktyk; wykłada na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM; w pracy badawczej interesuje się przede wszystkim relacją język – człowiek – kultura, z zaciekawieniem przygląda się społeczności g/Głuchych, a także uczniom cudzoziemskim podejmującym naukę w polskich szkołach; pasjonuje się uczeniem języka polskiego jako obcego/ drugiego; opiekun naukowy Koła Naukowego Polonistów Co-lektor, które zajmuje się kwestiami glottodydaktycznymi; na co dzień mama dwójki nastolatków, miłośniczka kawy i spotkań z młodzieżą (też przy kawie).

Michał  T. Handzel dr (IIS)

Michał T. Handzel dr (IIS)

Psycholog, filozof, terapeuta

Kierownik naukowy i współzałożyciel Institutum Investigationis Scovorodianum – międzynarodowej, niezależnej organizacji badawczo-naukowej oraz Gabinetów IWT (Indywidualne Wsparcie Terapeutyczne). Konsultant Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, psycholog, terapeuta zajęciowy, logoterapeuta, specjalista w zakresie wsparcia terapeutycznego osób dorosłych w spektrum autyzmu i ich rodzin, Philosophical Counselor. Wykładowca na kierunku doradztwa filozoficznego z mentoringiem. Z wykształcenia również: historyk filozofii, historyk idei, etyk. Pasjonat m. in. kultury antycznej, mediewistyki, judaistyki, rosjoznawstwa, ukrainoznawstwa i szermierki japońskiej.

Joanna Szczepaniak

Joanna Szczepaniak

Mama, grafik, początkujący UX designer

Od wielu lat projektuję czasopisma i grafiki użytkowe. Uwielbiam typografię oraz malarstwo Petera Brueghela. Od początku 2023 r. zgłębiam tajniki UX designu. Jestem szczęśliwą żoną, mamą dwóch córek, dlatego moje zainteresowania krążą wokół rodzicielstawa bliskości, NVC oraz pozytywnej dyscypliny. Nie lubię stwierdzenia „nie da się” i zawsze muszę sprawdzić czy rzeczywiście. Zwykle nie chodzę utartymi ścieżkami, raczej pod prąd. W wolnych chwilach gotuję, praktykuję jogę, kocham góry. Zamiast kawy piję yerba mate.

Anna Pęczkowska-Ziętak, mgr (ZSP w Paterku)

Anna Pęczkowska-Ziętak, mgr (ZSP w Paterku)

Nauczyciel wychowania przedszkolnego, mama i żona

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja przedszkolna i terapia pedagogiczna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych na kierunku Integracja Sensoryczna. Nieustannie podnosząca swoje kompetencje poprzez udział w kursach i szkoleniach pedagogicznych i psychologicznych. Nauczyciel mianowany pracujący w edukacji przedszkolnej, wychowawca jednego z oddziałów Przedszkola w Paterku. Prywatnie mama i żona uwielbiająca spędzanie czasu z rodziną, wspólne podróże, szum morza, mecze piłki nożnej i siatkówki. Najchętniej odpoczywająca w ciszy i spokoju.

Paulina Gołaska-Ciesielska dr (CWR)

Paulina Gołaska-Ciesielska dr (CWR)

Psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka relacyjna

Psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka relacyjna, badaczka. Interesuje się tematyką wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka. Prowadzi Centrum Wspierania Relacji wraz z działającą przy nim Fundacją RELACYJNI, w ramach którego organizuje konsultacje indywidualne dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów oraz szkolenia, warsztaty, grupy spotkaniowe i superwizje. Jej zawodową pasją są relacje. Prywatnie szczęśliwa żona, posiadaczka węgierskiego wyżła i lokalna eko-siła sprzątająca pobliskie lasy.

Maciek Wodziński doktorant (WFiS UMCS)

Maciek Wodziński doktorant (WFiS UMCS)

Filozof, badacz, tata

Jestem filozofem, doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych UMCS oraz ojcem dwójki dzieci w spektrum autyzmu, Mai i Aleksa. Moje zainteresowania badawcze ogniskują się na styku filozofii, psychologii i psychiatrii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii etycznych oraz epistemologii społecznej. Uważam, że uprawianie humanistyki ma sens przede wszystkim, gdy jest zaangażowane, dlatego staram się łączyć pracę naukową z działalnością na rzecz środowiska osób w spektrum autyzmu i szerzej pojętego dobrostanu psychicznego poprzez organizację dyskusji, warsztatów czy popularnonaukowe publikacje.