DZIAŁANIA I AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA DOROSŁYCH

Konsultacje indywidualne są formą wsparcia dedykowaną rodzicom lub nauczycielom przeżywającym wątpliwości dotyczące wychowania bądź edukacji dziecka. Konsultacje to spotkanie z wybranym specjalistą, odbywające się w bezpiecznej, życzliwej atmosferze rozmowy o trudnościach przeżywanych przez dorosłego w kontakcie z dzieckiem. Konsultacje są próbą wspólnego znalezienia sposobu wzmocnienia relacji dorosłego i dziecka – poprzez lepsze zrozumienie samego siebie, a także bardziej pogłębionego zrozumienia samego dziecka.