DZIAŁANIA I AKTUALNOŚCI

SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży poprzedzone zwykle cyklem konsultacyjno-diagnostycznym, który pozwala zaproponować Rodzinie ofertę optymalnego wsparcia. Cykl diagnostyczno-konsultacyjny to cztery spotkania wstępne – pierwsze z rodzicami, dwa kolejne z dzieckiem i ostatnie, podsumowujące, również z rodzicami. W trakcie cyklu zwykle kontaktujemy się z placówką, do której uczęszcza dziecko, aby zdobyć jak najwięcej wartościowych informacji o jego codziennym radzeniu sobie w środowisku domowym oraz rówieśniczym. Jeśli to możliwe, chętnie odwiedzamy placówkę i obserwujemy dziecko w grupie i/lub na dalszych etapach nawiązujemy z nauczycielami stałą współpracę. Regularna współpraca podejmowana jest za zgodą dziecka i rodziców i realizowana w trybie spotkań raz w tygodniu lub, jeśli wymaga tego sytuacja, częściej.