PROJEKTY I PUBLIKACJE

Świadomość i relacje. Zwiększenie dostępności usług psychoterapeutycznych dla dorosłych osób w spektrum autyzmu

Jako specjalistom współpracującym z rodzinami osób w spektrum autyzmu bardzo zależało nam na przygotowaniu publikacji, która pomoże terapeutom dostrzec i zrozumieć odmienność kultury osób autystycznych – ich potrzeb, codziennego funkcjonowania, emocjonalnych reakcji i oczekiwań względem profesjonalnej pomocy, która ma podnieść jakość ich życia. Chcemy, aby materiał ten stał się zarzewiem owocnej dyskusji i motorem zmiany w myśleniu o mądrym wspieraniu dorosłych osób w spektrum autyzmu.