PROJEKTY I PUBLIKACJE

Rodzicielstwo i niepełnosprawność. Specjalistyczne wsparcie dla matek i ojców z niepełnosprawnością intelektualną

W ramach projektu powstały dwie broszury – jedna dedykowana rodzicom, którą właśnie trzymacie Państwo w rękach i druga, dedykowana pracownikom ośrodków pomocy społecznej, będąca ważnym uzupełnieniem pierwszej. Trzecim produktem projektowym jest program warsztatów, dzięki którym pracownicy ośrodków pomocy społecznej rozwijać mogą swoje umiejętności zawodowe.

Projekt „Rodzicielstwo i niepełnosprawność. Specjalistyczne wsparcie dla matek i ojców z niepełnosprawnością intelektualną” był realizowany przez zespół Fundacji „Dziecko w Centrum” we współpracy z Centrum Wspierania Relacji w ramach Inkubatora Innowacji Społecznych Generator Dostępności w ramach POWER, Oś Priorytetowa IV Innowacje Społeczne i Współpraca Ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje Społeczne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.