PROJEKTY I PUBLIKACJE

Broszura dla nauczycieli “Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani”

Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Fundację FIONA  „Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani. O potrzebie wdrażania w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami neuroróżnorodnymi podejścia opartego na zasobach”, a finansowanego przez Miasto Poznań w ramach zadania publicznego mającego na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

http://fundacja-fiona.org.pl/wszyscyjestesmyniezafiksowani/