PROJEKTY I PUBLIKACJE

Podręcznik metodyczny „Autyzm relacyjnie…”

Podręcznik „Autyzm relacyjnie. (Re)integracja społeczna dzieci ze spektrum autyzmu mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej” opisujący podstawowe zasady podejścia relacyjnego w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zawiera również propozycję programu szkolenia dla terapeutów relacyjnych. Publikacja powstała w ramach projektu Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS.

Autyzm-Relacyjne-Podręcznik