PROJEKTY I PUBLIKACJE

Kwestionariusz Psychologicznych Skutków Długotrwałego Stresu (KPSDS) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną

Kwestionariusz Psychologicznych Skutków Długotrwałego Stresu (KPSDS) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną powstał jako kontynuacja i rozszerzenie projektu „Zdrowie psychiczne w czasach pandemii. Kwestionariusz Psychologicznych Skutków COVID-19 (KPS COVID-19) wersja dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną” realizowanego jako usługa opracowania i przetestowania 2 innowacji społecznych w obszarze minimalizowania skutków Covid-19 dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu województwa wielkopolskiego dla Województwa Wielkopolskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ul. F. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań. W następstwie rozmów ze specjalistami dotyczącymi potrzeb diagnostycznych oraz w wyniku analizy coraz liczniejszej literatury podsumowującej badania wpływu pandemii na kondycję psychiczną ludzi zauważyliśmy, że pandemia COVID-19 jako sytuacja chronicznego stresu daje podobne efekty, co inne sytuacje stresu przewlekłego. Zdecydowaliśmy się więc zmodyfikować nazwę kwestionariusza, wskazując, że może on być wykorzystany jako narzędzie do badania przesiewowego objawów psychologicznych długotrwałego stresu w ogóle. Kwestionariusz Psychologicznych Skutków Długotrwałego Stresu (KPSDS) dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną jest narzędziem przesiewowym, służącym do diagnozy specyficznych objawów klinicznych pojawiających się w następstwie doświadczania długotrwałego stresu u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.