PROJEKTY I PUBLIKACJE

Centrum Wsparcia Rokietnickiej Rodziny

Projekt „Centrum Wsparcia Rokietnickiej Rodziny finansowany ze środków Gminy Rokietnica. Całkowita wartość projektu: 3 000 zł. Projekt realizowany w okresie 14.02.2022-30.04.2022. W ramach projektu realizowane bezpłatne konsultacje psychologiczne i pedagogiczne dla rodzin mieszkających w gminie Rokietnica.