Projekty i publikacje

Centrum Wsparcia Rodziny

Projekt „Centrum wsparcia rodziny” współfinansowany ze środków Miasta Poznania. Całkowita wartość projektu: 10 000zł. Projekt realizowany w okresie 01.04.2022-31.08.2022. W ramach projektu realizowane bezpłatne konsultacje psychologiczne,

Zobacz

Centrum Wsparcia Rokietnickiej Rodziny

Projekt „Centrum Wsparcia Rokietnickiej Rodziny finansowany ze środków Gminy Rokietnica. Całkowita wartość projektu: 3 000 zł. Projekt realizowany w okresie 14.02.2022-30.04.2022. W ramach projektu realizowane bezpłatne

Zobacz

Broszura informacyjna „Autyzm relacyjnie”

Broszura zawierająca podstawowe wskazówki do pracy relacyjnej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Publikacja powstała jako efekt realizacji projektu grantowego finansowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Zobacz