Projekty i publikacje

Broszura informacyjna „Autyzm relacyjnie”

Broszura zawierająca podstawowe wskazówki do pracy relacyjnej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Publikacja powstała jako efekt realizacji projektu grantowego finansowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Zobacz