DZIAŁANIA I AKTUALNOŚCI

KOORDYNACJA PROCESU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

W chaosie i przesycie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w trudnościami rozwojowymi szybko i łatwo można się zagubić. Wielość propozycji, często sprzecznych ze sobą, może przytłaczać i powodować poczucie zagubienia oraz zniechęcenia.

Stąd też potrzeba podjęcia przez specjalistów takich działań, które mają na celu koordynowanie wszystkich oddziaływań dedykowanych dziecku – dbanie o ich spójność, nienadmiarowość oraz adekwatność. Te obowiązki nie muszą i nie powinny należeć do rodziców dziecka, którzy potrzebują czasu oraz przestrzeni emocjonalnej do tego, aby pełnić funkcje wychowawcze, dbać o swój związek w parze, a także relacje z pozostałymi dziećmi.

Dlatego też pozwalamy sobie wychodzić z propozycją koordynowania procesu edukacyjno-terapeutycznego i odpowiedzialnego nadzorowania jego przebiegu. Formę, zakres godzin oraz obowiązków ustalamy indywidualnie, po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją dziecka i jego rodziny.