TERAPIA PAR

Spotkania dla par pozwalające wspólnie ze specjalistą rozmawiać o trudnościach i wyzwaniach pojawiających się w romantycznej relacji.

SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży poprzedzone zwykle cyklem konsultacyjno-diagnostycznym, który pozwala zaproponować Rodzinie ofertę optymalnego wsparcia. Cykl diagnostyczno-konsultacyjny to cztery spotkania wstępne – pierwsze z rodzicami, dwa kolejne z dzieckiem i ostatnie, podsumowujące, również z rodzicami. W trakcie cyklu zwykle kontaktujemy się z placówką, do której uczęszcza dziecko, aby zdobyć jak najwięcej wartościowych informacji […]

KOORDYNACJA PROCESU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

W chaosie i przesycie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w trudnościami rozwojowymi szybko i łatwo można się zagubić. Wielość propozycji, często sprzecznych ze sobą, może przytłaczać i powodować poczucie zagubienia oraz zniechęcenia. Stąd też potrzeba podjęcia przez specjalistów takich działań, które mają na celu koordynowanie wszystkich oddziaływań dedykowanych dziecku – dbanie o ich spójność, […]

KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA DOROSŁYCH

Konsultacje indywidualne są formą wsparcia dedykowaną rodzicom lub nauczycielom przeżywającym wątpliwości dotyczące wychowania bądź edukacji dziecka. Konsultacje to spotkanie z wybranym specjalistą, odbywające się w bezpiecznej, życzliwej atmosferze rozmowy o trudnościach przeżywanych przez dorosłego w kontakcie z dzieckiem. Konsultacje są próbą wspólnego znalezienia sposobu wzmocnienia relacji dorosłego i dziecka – poprzez lepsze zrozumienie samego siebie, […]