ZESPÓŁ

NASZ ZESPÓŁ

Paulina Gołaska

Psycholożka, pedagożka specjalna, terapeutka, badaczka i wykładowczyni akademicka. Prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową, pracuje z rodzinami, dziećmi oraz młodzieżą, wspiera działalność placówek edukacyjno-terapeutycznych. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych. Popularyzatorka idei relacyjności w wychowaniu, edukacji i terapii.

Maciej Duras

Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, wychowawca, aktualnie w szkoleniu psychoterapeutycznym. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz niedostosowaniem społecznym. Interesuje się integracją podejść terapeutycznych. Prywatnie tata dwóch synów i miłośnik psów.

Alicja Bogaczyk

Pedagożka specjalna, nauczycielka wychowania przedszkolnego, mama Adasia ze spektrum autyzmu i neurotypowej Marii. Propagatorka komunikacji empatycznej i myśli humanistycznej w relacjach zawodowych i prywatnych. Zaangażowana w promowanie idei „pracy nad sobą”, by łatwiej i lepiej porozumiewać się z innymi ludźmi.

WSPÓŁPRACUJEMY

Weronika Janiak

Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oraz politologii tamże. Redaktorka portalu „Niebieska-Fala” – serwisu informacyjnego Fundacji Aktywnych FURIA od kwietnia 2016 roku, w ramach którego nawiązywała współpracę m.in. 
z gdańskim Wydawnictwem Harmonia, krakowskim Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskim Wydawnictwem Pedagogicznym oraz Wydawnictwem Linia.

Od 2015 roku Wolontariuszka poznańskich fundacji: Fundacji FIONA i Fundacji Aktywnych FURIA. W ramach Fundacji Aktywnych FURIA – współpracowniczka przy realizacji takich projektów, jak „NieZAfiksowani”, koordynatorka projektu „JESTEŚMY”, a także współautorka poradników wydanych w ramach innowacji Wielkopolskich Innowacji Społecznych „Tłumacz/adwokat społeczny / Asystent osoby z ASD” z ramienia Fundacji Aktywnych FURIA. Współprowadząca wyjazdowe warsztaty dla rodziców. Konsultant merytoryczny
w poznańskim Centrum Wspierania Relacji, redaktor merytoryczny poradnika wydanego
w ramach projektu „Lekcja Akceptacji. Poznaj, zrozum, zaakceptuj”, prowadzonego przez poznańską Fundację Na Niebiesko. Prelegentka na ogólnopolskich
i międzynarodowych konferencjach poświęconych różnym zagadnieniom związanym ze spektrum autyzmu, szczególnie – podmiotowości osoby ze spektrum, motywacji w spektrum autyzmu, różnic poznawczych u osób neurotypowych i autystycznych. Administratorka grupy Kobiety ze spektrum autyzmu na portalu Facebook.

Ania Janiak

Pedagożka specjalna, trenerka umiejętności społecznych, społeczniczka, prezeska Fundacji FIONA oraz Spółdzielni Socjalnej FURIA. Autorka modelu aktywizacji społeczno-zawodowej osób w spektrum autyzmu oraz rozwiązań wspierających ich rodziców i opiekunów. Laureatka konkursu grantowego „Inkubator WINS”. Mama dorosłego syna z ZA. Nasza relacyjna „starsza siostra”, która wspiera, inspiruje i dodaje skrzydeł, gdy braknie sił, by je rozpościerać. Ania jest ogromnym wsparciem dla wszystkich rodziców, z którymi rozmawia. Często zgłaszającym się do nas rodzinom towarzyszymy razem, w tandemie 🙂

Dominika Dopierała

Muzyczka i certyfikowana muzykoterapeutka. Absolwentka studiów licencjackich w katedrze fortepianu w Royal College of Music oraz studiów magisterskich w Nordoff-Robbins Music Therapy Centre w Londynie. Po powrocie do Polski na trzy lata związała się z Akademią Muzyczną w Katowicach, prowadząc zajęcia dla studentów w zakładzie muzykoterapii. Jest autorką publikacji z zakresu muzykoterapii, prelegentem konferencji, prowadzi warsztaty dla muzyków, muzykoterapeutów i profesjonalistów z dziedzin pokrewnych.

Dominika posiada doświadczenie w pracy z osobami z chorobami neurologicznymi i urazami powypadkowymi, uczestnikami z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z uchodźcami, bezdomnymi oraz osobami z problemami ze zdrowiem psychicznym. Obecnie prowadzi muzykoterapię w ośrodku wychowawczym dla dzieci i młodzieży. W pracy z tą grupą szczególnie interesuje ją rola muzyki w budowaniu relacji z wychowankami z zaburzeniami więzi. Temat ten planuje zgłębiać w ramach badań i studiów doktoranckich.

W 2016 roku założyła Fundację Nordoff Robbins Polska, która zajmuje się organizacją sesji muzykoterapii oraz wspieraniem rozwoju muzykoterapii w Polsce. W ramach działań Fundacji Dominika rozpoczęła budowę Mobilnego Centrum Muzyki – przewoźnego pokoju terapii, a po otwarciu jego ściany także plenerowej sceny muzycznej. Jej osobistym celem jest upowszechnianie aktywnego muzykowania jako sztuki społecznej – wykonywanej na co dzień i dostępnej dla każdego. Prowadzenie plenerowych sesji muzyki widzi jako sposób na integrację grających. Wierzy, że w szerszej perspektywie, to właśnie poczucie wspólnoty pozwala społeczeństwu skutecznie mierzyć się z problemami świata, który tworzy.

Odpoczynku i inspiracji szuka w górach, w ciszy. Jej ulubione słowo to ‘balans’. Często też wraca do słów wypowiedzianych przez muzykoterapeutkę Rachel Verney: „Jednym z najpiękniejszych doświadczeń, jakie możesz dać drugiemu człowiekowi, to pozwolić mu Ciebie zmienić”.