PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

W tym miejscu chcielibyśmy dzielić się z Wami naszymi przemyśleniami na temat dobrych praktyk w zakresie terapii, edukacji i wychowania z relacją w tle. Dlatego też zapraszamy do przeglądania publikacji, prezentacji, artykułów i wszelkich refleksji, które przychodzą nam do serc i głów.

Pełną listę publikacji znajdziecie m.in. na stronach:

https://www.researchgate.net/profile/Paulina_Golaska

https://milenium.academia.edu/PaulinaGołaska


Broszura dla nauczycieli „Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani”

Publikacja powstała w ramach projektu realizowanego przez Fundację FIONA  „Wszyscy jesteśmy (nie)zafiksowani. O potrzebie wdrażania w pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniami neuroróżnorodnymi podejścia opartego na zasobach”, a finansowanego przez Miasto Poznań w ramach zadania publicznego mającego na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

LINK: BROSZURA


Podręcznik metodyczny „Autyzm relacyjnie…”

Podręcznik „Autyzm relacyjnie. (Re)integracja społeczna dzieci ze spektrum autyzmu mających trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej” opisujący podstawowe zasady podejścia relacyjnego w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zawiera również propozycję programu szkolenia dla terapeutów relacyjnych. Publikacja powstała w ramach projektu Wielkopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych WINS.

LINK: PODRĘCZNIK METODYCZNY


Broszura informacyjna „Autyzm relacyjnie”

Broszura zawierająca podstawowe wskazówki do pracy relacyjnej z dziećmi ze spektrum autyzmu. Publikacja powstała jako efekt realizacji projektu grantowego finansowanego przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej.

LINK: BROSZURA


Prezentacja „Autyzm relacyjnie”

Opis zmian w podejściu relacyjnym popularyzowanym przez Centrum (od pomysłu do projektów oraz powstania samego Centrum)

LINK: AUTYZM RELACYJNIE (prezentacja)


Artykuły popularno-naukowe dla portalu Mądra Ochrona

Refleksje o mądrym wspieraniu dzieci i młodzieży publikowane na portalu Mądra Ochrona dedykowanym rodzicom oraz specjalistom.

LINK: WWW.MADRAOCHRONA.PL