DZIAŁANIA

Paulina Gołaska – ZnanyLekarz.pl

DZIAŁANIA

W tym miejscu zapoznać się można z wieloma działaniami realizowanymi w Centrum. W zależności od możliwości projektowych, udział w części z nich możliwy jest nieodpłatnie. Informacje o bieżącej ofercie bezpłatnych spotkań będą się pojawiać na profilu facebook’owym i instagramie.


SPOTKANIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży poprzedzone zwykle cyklem konsultacyjno-diagnostycznym, który pozwala zaproponować Rodzinie ofertę optymalnego wsparcia. Cykl diagnostyczno-konsultacyjny to cztery spotkania wstępne – pierwsze z rodzicami, dwa kolejne z dzieckiem i ostatnie, podsumowujące, również z rodzicami. W trakcie cyklu zwykle kontaktujemy się z placówką, do której uczęszcza dziecko, aby zdobyć jak najwięcej wartościowych informacji o jego codziennym radzeniu sobie w środowisku domowym oraz rówieśniczym. Jeśli to możliwe, chętnie odwiedzamy placówkę i obserwujemy dziecko w grupie i/lub na dalszych etapach nawiązujemy z nauczycielami stałą współpracę. Regularna współpraca podejmowana jest za zgodą dziecka i rodziców i realizowana w trybie spotkań raz w tygodniu lub, jeśli wymaga tego sytuacja, częściej.


KOORDYNACJA PROCESU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

W chaosie i przesycie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży w trudnościami rozwojowymi szybko i łatwo można się zagubić. Wielość propozycji, często sprzecznych ze sobą, może przytłaczać i powodować poczucie zagubienia oraz zniechęcenia.

Stąd też potrzeba podjęcia przez specjalistów takich działań, które mają na celu koordynowanie wszystkich oddziaływań dedykowanych dziecku – dbanie o ich spójność, nienadmiarowość oraz adekwatność. Te obowiązki nie muszą i nie powinny należeć do rodziców dziecka, którzy potrzebują czasu oraz przestrzeni emocjonalnej do tego, aby pełnić funkcje wychowawcze, dbać o swój związek w parze, a także relacje z pozostałymi dziećmi.

Dlatego też pozwalamy sobie wychodzić z propozycją koordynowania procesu edukacyjno-terapeutycznego i odpowiedzialnego nadzorowania jego przebiegu. Formę, zakres godzin oraz obowiązków ustalamy indywidualnie, po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją dziecka i jego rodziny.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE DLA DOROSŁYCH

Konsultacje indywidualne są formą wsparcia dedykowaną rodzicom lub nauczycielom przeżywającym wątpliwości dotyczące wychowania bądź edukacji dziecka. Konsultacje to spotkanie z wybranym specjalistą, odbywające się w bezpiecznej, życzliwej atmosferze rozmowy o trudnościach przeżywanych przez dorosłego w kontakcie z dzieckiem. Konsultacje są próbą wspólnego znalezienia sposobu wzmocnienia relacji dorosłego i dziecka – poprzez lepsze zrozumienie samego siebie, a także bardziej pogłębionego zrozumienia samego dziecka.


OBSERWACJA DZIECKA

Obserwacja dziecka w placówce edukacyjnej – przedszkolu lub szkole – pozwala zrozumieć reakcje dziecka w szerszym, rówieśniczym kontekście. Umożliwia analizę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz wskazanie tych czynników, które mogą wspierać lub zakłócać optymalny rozwój. Obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole jest cennym uzupełnieniem obserwacji przeprowadzanej w gabinecie, gdyż pozwala zobaczyć dziecko w jego naturalnym środowisku codziennego życia. Obserwacja wymaga uprzedniej zgody dyrekcji placówki oraz ustalenia terminu wizyty indywidualnie.


SPOTKANIA EDUKACYJNE

Cykl spotkań edukacyjnych kierowany jest do rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze wspierania dzieci i młodzieży. Tematyka spotkań obejmuje szeroko rozumiane kwestie budowania dobrej oraz bezpiecznej relacji z dzieckiem, po to, aby w najlepszy z możliwych sposobów, wspierać jego rozwój. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych pasjonatów – psychologów, pedagogów, terapeutów, dla których promowanie idei relacyjności w wychowaniu, edukacji i terapii jest priorytetem.

Tematyka spotkań ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i preferencji uczestników.

Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych (przedszkoli, szkół, itp.) i realizowana na terenie placówki po uprzednim ustaleniu terminów i warunków współpracy. Możliwa jest realizacja wybranych tematów, jak też całego cyklu spotkań. Każde spotkanie trwa trzy godziny zegarowe i może być przeprowadzone w formie wykładowej lub warsztatowej (w zależności od liczby i potrzeb uczestników). Koszty ustalane są w zależności od liczby spotkań oraz lokalizacji placówki.


GRUPY SPOTKANIOWE DLA RODZICÓW

Grupy spotkaniowe kierowane są do rodziców dzieci oraz młodzieży, w szczególności z trudnościami rozwojowymi. Grupy spotkaniowe są formą dedykowaną wszystkim tym, którzy czują, że potrzebują emocjonalnej i merytorycznej otuchy w pełnieniu ról rodzicielskich. Grupy dobierane są pod kątem wieku oraz opisu rodziny tak, aby dać uczestnikom jak największy komfort wspólnego bycia i rozmowy. W szczególności zapraszamy pary rodzicielskie – osobną grupę dedykujemy właśnie im, by podkreślać wagę i rolę romantycznej relacji rodziców dla dobra ich dzieci.


GRUPY SPOTKANIOWE DLA NAUCZYCIELI

Do udziału w spotkaniach grupowych zapraszamy również nauczycieli pracujących z dziećmi oraz młodzieżą, w szczególności z trudnościami rozwojowymi. Formuła korzystania ze wsparcia podczas spotkań grupowych nie jest popularną formą samodoskonalenia wśród pracowników oświatowych. Jednak czerpanie pomocy od doświadczonych specjalistów oraz innych uczestników grupy pozwala dbać o dobrostan wrażliwego z definicji nauczyciela-terapeuty -zwiększać odporność na stres silnie obecny w pracy z drugim człowiekiem, a tym samym zmniejszać ryzyko wypalenia zawodowego.


WYKŁADY AKADEMICKIE

Uczelnie i szkoły wyższe, a także wszystkich zainteresowanych realizacją zajęć na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz kursów specjalizacyjnych zapraszamy do współpracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów, które cieszą się dużą sympatią ze strony odbiorców. Obszarem naszych zainteresowań jest wspieranie dziecka z trudnościami rozwojowymi w ujęciu systemowym, a więc z dużą uwagą poświęcaną rodzinie oraz środowisku szkolnemu. Prowadzimy spotkania na terenie całego kraju.


SZKOLENIA

Szkolenia, które oferujemy dotyczą tego, na czym znamy się najbardziej, czyli wspierania rodzin osób z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu w dobrym, zdrowym rozwoju. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest środowisko, w jakim rozwija się człowiek, mówiąc o wspieraniu osoby, myślimy również o współpracy z jego bliskimi – rodziną i placówką edukacyjno-wychowawczą, czyli nauczycielami, terapeutami, opiekunami. Najczęściej organizowane z naszym udziałem szkolenia dotyczą (1) rozumienia istoty spektrum autyzmu oraz niepełnosprawności, (2) przygotowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, (3) pracy nauczyciela wspierającego (w szkole lub przedszkolu), (4) współpracy i dobrej komunikacji z rodzicami, (5) współpracy i dobrej komunikacji między nauczycielami (integracja zespołu psychologiczno-pedagogicznego w placówce), (6) rozwijania kompetencji miękkich nauczycieli i terapeutów, a także (7) podejścia relacyjnego w terapii i edukacji. Realizujemy również tematy na zamówienie, w zależności od potrzeb grupy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.