DZIAŁANIA

Paulina Gołaska – ZnanyLekarz.pl

DZIAŁANIA

W tym miejscu zapoznać się można z wieloma działaniami realizowanymi w Centrum. W zależności od możliwości projektowych, udział w części z nich możliwy jest nieodpłatnie. Informacje o bieżącej ofercie bezpłatnych spotkań będą się pojawiać na profilu facebook’owym i instagramie.


KOORDYNACJA PROCESU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO

W chaosie i przesycie oferty edukacyjno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, szybko i łatwo można się zagubić. Wielość propozycji, często sprzecznych ze sobą, może przytłaczać i powodować poczucie zagubienia oraz zniechęcenia.

Stąd też potrzeba podjęcia przez specjalistów takich działań, które mają na celu koordynowanie wszystkich oddziaływań dedykowanych dziecku – dbanie o ich spójność, nienadmiarowość oraz adekwatność. Te obowiązki nie muszą i nie powinny należeć do rodziców dziecka, którzy potrzebują czasu oraz przestrzeni emocjonalnej do tego, aby pełnić funkcje wychowawcze, dbać o swój związek w parze, a także relacje z pozostałymi dziećmi.

Dlatego też pozwalamy sobie wychodzić z propozycją koordynowania procesu edukacyjno-terapeutycznego i odpowiedzialnego nadzorowania jego przebiegu. Formę, zakres godzin oraz obowiązków ustalamy indywidualnie, po szczegółowym zapoznaniu się z sytuacją dziecka i jego rodziny. Nasz zespół składa się z profesjonalistów pedagogów, psychologów i terapeutów z dużym doświadczeniem oraz ogromną życzliwością w zakresie współpracy z rodzinami dzieci neuroróżnorodnych. Szczegółowy opis sylwetek naszych terapeutów znajdziecie Państwo na stronie w zakładce ZESPÓŁ oraz www.facebook.com/wspieranierelacji.


KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Konsultacje indywidualne są formą wsparcia dedykowaną rodzicom lub nauczycielom przeżywającym wątpliwości dotyczące wychowania bądź edukacji dziecka. Konsultacje to spotkanie z wybranym specjalistą, odbywające się w bezpiecznej, życzliwej atmosferze rozmowy o trudnościach przeżywanych przez dorosłego w kontakcie z dzieckiem. Konsultacje są próbą wspólnego znalezienia sposobu wzmocnienia relacji dorosłego i dziecka – poprzez lepsze zrozumienie samego siebie, a także bardziej pogłębionego zrozumienia samego dziecka.


OBSERWACJA DZIECKA

Obserwacja dziecka w placówce edukacyjnej – przedszkolu lub szkole – pozwala zrozumieć reakcje dziecka w szerszym, rówieśniczym kontekście. Umożliwia analizę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego oraz wskazanie tych czynników, które mogą wspierać lub zakłócać optymalny rozwój. Obserwacja dziecka w przedszkolu/ szkole jest cennym uzupełnieniem obserwacji przeprowadzanej w gabinecie, gdyż pozwala zobaczyć dziecko w jego naturalnym środowisku codziennego życia. Obserwacja wymaga uprzedniej zgody dyrekcji placówki oraz ustalenia terminu wizyty indywidualnie.


SPOTKANIA EDUKACYJNE

Zapraszamy Państwa do udziału w cyklu spotkań edukacyjnych kierowanych do rodziców oraz specjalistów pracujących w obszarze wspierania dzieci oraz młodzieży. Tematyka spotkań obejmuje szeroko rozumiane kwestie budowania dobrej oraz bezpiecznej relacji z dzieckiem, po to, aby w najlepszy z możliwych sposobów, wspierać jego rozwój. Spotkania prowadzone są przez doświadczonych pasjonatów – psychologów, pedagogów, terapeutów, dla których promowanie idei relacyjności w wychowaniu, edukacji i terapii jest priorytetem.

Tematyka spotkań ustalana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i preferencji uczestników.

Oferta kierowana jest do grup zorganizowanych (przedszkoli, szkół, itp.) i realizowana na terenie placówki po uprzednim ustaleniu terminów i warunków współpracy. Możliwa jest realizacja wybranych tematów, jak też całego cyklu spotkań. Każde spotkanie trwa 3 godziny zegarowe i może być przeprowadzone w formie wykładowej lub warsztatowej (w zależności od liczby i potrzeb uczestników). Koszty ustalane są w zależności od liczby spotkań oraz lokalizacji placówki.


GRUPY SPOTKANIOWE DLA RODZICÓW

Zapraszamy do udziału w spotkaniach dla rodziców dzieci oraz młodzieży, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Grupy spotkaniowe są formą dedykowaną wszystkim tym, którzy czują, że potrzebują emocjonalnej i merytorycznej otuchy w pełnieniu ról rodzicielskich. Grupy dobierane są pod kątem wieku oraz opisu rodziny tak, aby dać uczestnikom jak największy komfort wspólnego bycia i rozmowy. W szczególności zapraszamy pary rodzicielskie – osobną grupę dedykujemy właśnie im, by podkreślać wagę i rolę romantycznej relacji rodziców dla dobra ich dzieci.


GRUPY SPOTKANIOWE DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy do udziału w spotkaniach dla nauczycieli pracujących z dziećmi oraz młodzieżą, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Formuła korzystania ze wsparcia podczas spotkań grupowych nie jest popularną formą samodoskonalenia wśród pracowników oświatowych. Jednak czerpanie pomocy od doświadczonych specjalistów oraz innych uczestników grupy pozwala dbać o dobrostan wrażliwego z definicji nauczyciela-terapeuty -zwiększać odporność na stres silnie obecny w pracy z drugim człowiekiem, a tym samym zmniejszać ryzyko wypalenia zawodowego.


WYKŁADY AKADEMICKIE

Uczelnie i szkoły wyższe, a także wszystkich zainteresowanych realizacją zajęć na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych oraz kursów specjalizacyjnych zapraszamy do współpracy. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla studentów, które cieszą się dużą sympatią ze strony odbiorców. Obszarem naszych zainteresowań jest wspieranie dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, głównie z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu w ujęciu systemowym, a więc z dużą uwagą poświęcaną rodzinie oraz środowisku szkolnemu. Prowadzimy spotkania na terenie całego kraju.


SZKOLENIA

Szkolenia, które oferujemy dotyczą tego, na czym znamy się najbardziej, czyli wspierania osób z niepełnosprawnością i/lub spektrum autyzmu w dobrym, zdrowym rozwoju. Ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest środowisko, w jakim rozwija się człowiek, mówiąc o wspieraniu osoby, myślimy również o współpracy z jego bliskimi – rodziną i placówką edukacyjno-wychowawczą, czyli nauczycielami, terapeutami, opiekunami. Najczęściej organizowane z naszym udziałem szkolenia dotyczą (1) rozumienia istoty spektrum autyzmu oraz niepełnosprawności, (2) przygotowywania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, (3) pracy nauczyciela wspierającego (w szkole lub przedszkolu), (4) współpracy i dobrej komunikacji z rodzicami, (5) współpracy i dobrej komunikacji między nauczycielami (integracja zespołu psychologiczno-pedagogicznego w placówce), (6) rozwijania kompetencji miękkich nauczycieli i terapeutów, a także (7) podejścia relacyjnego w terapii i edukacji. Realizujemy również tematy na zamówienie, w zależności od potrzeb grupy. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.