IDEA

IDEA

Zespół Centrum Wspierania Relacji tworzą pedagodzy i psycholodzy, dla których budowanie wystarczająco dobrych, prawdziwych relacji z innymi ludźmi jest priorytetem osobistym i zawodowym. Inspiracją do powstania Centrum było zainteresowanie nurtem rozwojowo-relacyjnym oraz niedyrektywnością w terapii osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością.

Obecnie osią działań Centrum jest promowanie podejścia relacyjnego w terapii i edukacji dzieci i młodzieży, niezależnie od poziomu wrażliwości ich układu nerwowego. Uważamy bowiem, że zbudowanie dobrej, życzliwej i bezpiecznej relacji z dzieckiem jest priorytetem stojącym ponad potrzebą realizacji podstawy programowej, czy decyzją o wyborze konkretnej metody terapeutycznej. Relacja w terapii i edukacji jest ponadparadygmatyczna i ponadmetodyczna. Dobra relacja jest kształcąca, jak również „lecząca” – o ile tylko budowana świadomie, refleksyjnie i w przemyślany, nie zaś przypadkowy sposób.

Centrum Wspierania Relacji kieruje swoją ofertę do nauczycieli, specjalistów oraz rodziców. W ramach naszych działań prowadzone są szkolenia, warsztaty, prelekcje, seminaria, a także konsultacje indywidualne, terapia indywidualna oraz grupy wsparcia. Regularnie uczestniczymy w inspirujących konferencjach i szkoleniach w Polsce oraz zagranicą. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, realizujemy projekty badawczo-aplikacyjne. Wszystkie działania podejmujemy na rzecz wspierania wystarczająco dobrych międzyludzkich relacji. Ciągle uczymy się jak, ale wiemy po co i chcemy się tą wiedzą dzielić z wszystkimi, którzy pragną budować dobre relacje ze swoimi podopiecznymi / partnerami / klientami / pacjentami czy uczniami.

Zapraszamy do relacji!